Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

Kniha rozvíjí, systematizuje a výrazně posunuje kupředu již více než 7 000 let lidstvem využívané poznatky o člověku. Kniha 9. Česky. Vyšlo v červenci 2009. 1144 stran, 407 barevných obrázků. ISBN 978-80-970106-3-8. Elena Mikúšová MM, Slovenská republika
175,00 €
: 1A009
: Na sklade
: Knihy
: Elena Mikúšová MM

Ve vydavatelství Elena Mikúšová MM (dnes MM a spol., s.r.o.) vyšla v červenci 2009 unikátní a převratná publikace Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, jejímž autorem je dlouhá léta v České republice a na Slovensku působící ukrajinský eniopsycholog Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Vzhledem k naprosté jedinečnosti knihy, hloubce a systematičnosti v ní obsažených informací, schopností, klasického a alternativního vzdělání a praktických dovedností docenta Vasiľčuka, nabízíme všem lidem tuto monografii, která je velkým přínosem nejenom pro odborníky z eniologických oborů, ale i pro lékaře, akupunkturisty, homeopaty, reiki-terapeuty, kineziology, jogíny, léčitele, psychology, pedagogy, vychovatele, trenéry, teology a pro všechny lidi, kteří profesionálně vyvíjejí svou PSI-fenomenalitu a duchovnost.

Kniha Enioanatomie jemnohmotných těl člověka vznikala přibližně 20 let. Od roku 2005 probíhalo velmi intenzivně její dokončování a příprava k tisku. Monografie má značný informační přínos pro to, aby se enioanatomie stala vědeckou a studijní disciplínou všech stupňů vzdělávání, zvláště při přípravě lékařů, rehabilitačních pracovníků, eniopsychologů, eniopedagogů, léčitelů, akupunkturistů, homeopatů, reiki-terapeutů, kineziologů, jogínů, vychovatelů, učitelů, trenérů, sociologů, teologů a mnoha dalších specialistů, kteří pracují s člověkem.

Kniha rozvíjí, systematizuje a výrazně posunuje kupředu již více než 7 000 let lidstvem využívané poznatky o člověku v oblasti jeho jemnohmotné stránky jakožto jeho neoddělitelné součásti. Poprvé na světě jsou zde systematizovány informace na základě objektivních charakteristik jemnohmotných těl a jejich struktur. I proto může být monografie považována za dílo, které je fundamentální nejenom pro alternativní léčitelské obory, ale i pro medicínu jako takovou. Recenze z ukrajinské akademické sféry uvedené na internetové stránce autora a mnohé ohlasy čtenářů o tom nepochybně svědčí.

Důvodem sepsání a vydání knihy je akutní potřeba a velký deficit enioanatomických informací o jemnohmotné stránce člověka, potřeba systematizace enioanatomických informací o jemnohmotných tělech člověka za účelem jejich vložení do základu nového výukového a vědeckého oboru – enioanatomie. Enioanatomické znalosti a technologie vývoje jemnohmotných těl umožňují sjednotit výchovu, výuku a léčení do jednoho procesu. Kniha je základním kamenem oboru zabývajícím se primární – jemnohmotnou – stránkou člověka, obdobně jako je anatomie člověka základem všech lékařských oborů.

Co kniha obsahuje

Převážná většina v monografii obsažených enioanatomických informací o jemnohmotných tělech je nová. Poprvé jsou enioanatomicky popsány informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla, holografické integrace jemnohmotných těl, čakry, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové biologicky aktivní body, mikrokanály, anastomózní uzly spojení, sítě subultrakanálů, univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy, informačně-energetické vzájemné výměny, jejich strukturálně-funkční stavy, režimy fungování, funkce, funkční možnosti, jejich význam pro člověka a mnoho dalšího. Jsou představeny technologie vývoje jemnohmotných těl, čaker, duchovnosti a PSI-fenomenality člověka. Jemnohmotná těla člověka jsou představena a odůvodněna jako informačně-energetický základ jeho duchovního vývoje, PSI-fenomenálního vývoje, PSI-fenomenálního léčitelství, biolokace, mimotělesné projekce a eniologických oborů o člověku.

Jaký má kniha přínos

Monografie je určena lidem ovládajícím PSI-fenomenální schopnosti, PSI-fenomenální léčitelství, odborníkům všech eniologických oborů o člověku, zvláště enioanatomie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, enioduchovní výchovy, výuky a vývoje, je přínosná a užitečná pro lékaře, rehabilitační pracovníky, eniopsychology, eniopedagogy, léčitele, akupunkturisty, homeopaty, reiki-terapeuty, kineziology, jogíny, vychovatele, učitele, trenéry, sociology, teology a všechny lidi, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu.

Monografie je určena pro:

 • výuku enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • poznání jemnohmotné a enioanatomické podstaty člověka
 • odhalení enioanatomických tajemství člověka
 • uvědomění si praktického významu enioanatomie jemnohmotných těl pro biologické, psychické, sociální, PSI-fenomenální, duchovní, medicínské a mnoho jiných sfér a aspektů lidského života
 • to, aby se stala základem eniomolekulární biologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických oborů o člověku
 • to, aby dala enioanatomické znalosti eniotechnologiím, metodám a prostředkům výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • využití jejích enioanatomických informací při hodnocení, korekci, přepracování a zdokonalování známých eniotechnologií, metod a prostředků vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioanatomických, eniopsychologických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků všestranného, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl člověka
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioterapeutických technologií, metod a prostředků preventivní medicíny, medicíny zdravého člověka, zdravého způsobu života, eniomedicíny, duchovní medicíny, účinného léčení životu nebezpečných nemocí, pro optimální regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • to, aby její enioanatomické informace v souladu s jemnohmotnými těly konkretizovaly, směrovaly, zpřesnily, objektivizovaly, udržovaly a koordinovaly koncentraci, vizualizaci, meditaci, enioanatomické, eniopsychologické a duchovní cvičení a trénink
 • konkretizaci a zpřesnění PSI-fenomenálního a duchovního vývoje člověka
 • využití jejích enioanatomických informací pro kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku, vědecký výzkum a získávání nových informací o jemnohmotných tělech, jejich stavbě, formě, struktuře, vnitřní architektonice, topografii, funkcích a funkčních možnostech.

Celkově dává monografie neomezené možnosti ve využití enioanatomických informací pro univerzální vývoj jemnohmotných těl člověka, pro sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčení a regenerace, pro praktickou realizaci vysoce duchovního a PSI-fenomenálního vývoje člověka, pro dosažení absolutního zdraví, dlouhověkosti, životní harmonie, života bez bolesti, utrpení a krizí.

Další informace o této knize, recenzích na ni a o jejím autorovi se můžete dozvědět na www.vasilcuk.cz.

Položit dotaz k produktu Enioanatomie jemnohmotných těl člověka
Charakteristika produktu
AutorAnatolij Vasiľčuk
Rok vydání2009
Počet stran1144
Rozměry205 x 278 mm
Jazyk vydáníčeština
ISBN978-80-970106-3-8

K tomuto produktu doporučujeme