Mezioborový slovník eniologie

Kniha 12. Česky. Vyšlo v červnu 2012. 400 stran. ISBN 978-80-970284-4-2. MM a spol., s.r.o., Slovenská republika
69,23 €
: 1A012
: Na sklade
: Knihy
: MM a spol.
Slovník obsahuje 4 015 termínů, které popisují mnoho mezioborových aspektů a sfér eniologie. Je napsán jako výuková příručka. Kvalitativním a kvantitativním obsahem eniologické nomenklatury slovníku je poprvé proveden pokus objasnit mezioborové vztahy eniologie. Slovník je určen specialistům eniologických oborů o člověku, studentům vysokých škol, posluchačům duchovních a eniologických akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svoji duchovnost, eniopsychiku a PSI-fenomenalitu, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, eniopedagogům, valeologům, duchovním vychovatelům, učitelům a metodikům, kteří provádějí eniologickou, eniopsychickou, eniopedagogickou, eniomedicínskou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, PSI-fenomenální trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka a vyučují zdravý způsob života. Slovník bude pomáhat: dalšímu vývoji eniologie a mezioborové eniologické nomenklatury mezioborové výuce eniologie a její nomenklatury mezioborovému výkladu eniologie formování mezioborového eniologického myšlení správné orientaci v mezioborových eniologických znalostech poznání eniologické podstaty Bytí pochopení toho, že člověk projevuje, aktivuje a vytváří informačně-energetické procesy mezi člověkem a Bytím, člověkem a společností, člověkem a přírodou, člověkem a Vesmírem, člověkem a časem v jednotě minulého, přítomného a budoucího rychlému získávání potřebných mezioborových eniologických informací vyhýbat se chybnému výkladu eniologie a mnohému jinému. Celkově je slovník základem dalšího vytváření mezioborové eniologické nomenklatury, která se stane integrálnější s enioanatomií, eniocytologií, eniohistologií, eniofyziologií, eniomedicínou, eniopsychologií, eniopedagogikou, molekulární biologií, genetikou, kvantovou fyzikou, filozofií, sociologií, kosmologií, teologií a jinými obory, které objasňují duchovní a informačně-energetickou podstatu Bytí a člověka ve všech sférách a aspektech jeho života, vývoje, výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a různých forem sociální činnosti.
Položit dotaz k produktu Mezioborový slovník eniologie
Charakteristika produktu
AutorAnatolij Vasiľčuk
Rok vydání2012
Počet stran400
Rozměry205 x 278 mm
Jazyk vydáníčeština
ISBN978-80-970284-4-2

K tomuto produktu doporučujeme